You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

životopis

photo Adriana Banásová

Adriana Banásová

Sopranistka Adriana Banásová debutovala na doskách SND ako Sestra Genovieffa a Nella v Pucciniho Triptychu, neskôr ako Druhá žienka (Rusalka/Dvořák), Kňažka (Aida/Verdi), Annina (La Traviata/Verdi), Tebaldo/Anjelsky hlas (Don Carlo/Verdi), Marka (Krútňava/Suchoň) a Júlia (Rozprávka o šťastnom konci/Zagar). S produkciou Triptychu sa tiež predstavila na opernom festivale Opera 2017 v Prahe a v novembri 2020 účinkovala ako Nella aj v rámci historicky prvého online streamingu záznamu Opery SND pod taktovkou Martina Leginusa.

V Štátnej opere Košice stvárnila postavu Zerliny (Don Giovanni/Mozart) a Nannetty (Falstaff/Verdi).
S produkciou Falstaffa, v réžií oscarového Jiřího Menzela, sa s úspechom prezentovala aj na letnom Opernom festivale v Šoproni 2018 v Maďarsku a na festivale Opera 2020 v Prahe. V septembri 2018 sa predstavila ako Líška (Příhody lišky Bystroušky/Janáček) na doskách Slezského divadla Opava a o rok neskôr debutovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostrave s postavami Sestry Genovieffy Nelly. Obe roly stvárnila aj na letnom festivale Smetanova Litomyšl 2019.

Rok 2021 priniesol nahratie jej debutového albumu árií Desire s klavírnym sprievodom Petra Pažického, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Real Music House.

Účinkovala v rámci hudobného festivalu Zámocké hry Zvolenské („Mladosť na zámku“) a vokálneho cyklu SND Kontinuity. Spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice, Filharmóniou Brno, ŠKO Žilina, Štátnou operou Banská Bystrica, barokovým súborom Solamente Naturali, Cappellou Istropolitanou, Metropolitným orchestrom Bratislava. Je tiež držiteľkou viacerých ocenení z medzinárodných speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch 2019 a 2015, Medzinárodná spevácka súťaž v Boloni 2018, Iuventus canti 2016). Zúčastnila sa medzinárodnej súťaže Ada Sari Vocal Artistry Competition 2021 v Poľsku (semifinále), ďalej finálových kôl súťaže Hans Gabor Belvedere 2019 v Rakúsku, súťaže Otto Edelmann Singing Competition 2016 vo Viedni (semifinále) a súťaže Competition dell´Opera v Linzi 2015 (semifinále).

Adriana Banásová študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave v triede Dagmar Livorovej, pod jej vedením si rozširovala vzdelanie aj v odbore operetná špecializácia. V interpretačnom umení sa zdokonaľovala na Majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Piešťanoch (2015, 2016) a na herecko-speváckych kurzoch v Žďári nad Sázavou (2012) a v Znojme (2013). Aktuálne sa ďalej vzdeláva pod vedením Zlatice Livorovej.